Meerjarenprogramma Geluidsanering

De laatste 25 jaar kende Nederland een flinke verkeersgroei. En verkeer geeft geluid, zowel auto’s als treinen. De overheid wil geluidshinder voorkomen en beperken. Daarom is in 2012 het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) gestart. Dit programma wordt uitgevoerd door ProRail en Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). ProRail werkt aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan stillere wegen. De uitvoering gebeurt in stappen, te beginnen met die woningen en locaties, waar de geluidsbelasting het hoogst is; meer dan 75 decibel.


In de Wet milieubeheer heeft de overheid regels voor verkeersgeluid vastgelegd. Zo is er een maximumgrens voor het aantal toegestane decibellen; de zogenoemde ‘geluidsnorm’. Een locatie waar die norm wordt overschreden, heet een ‘geluidsknelpunt’. Volgens de wet is er in elke gemeente met een geluidsknelpunt speciaal geluidsonderzoek nodig. Dit onderzoek is voor bijna alle (spoor)wegen in Nederland al uitgevoerd, waarbij de vastgestelde knelpunten worden aangepakt.  

Ook bij meer verkeer

In Nederland zijn al veel van deze geluidsknelpunten opgelost, maar er is ook nog werk aan de winkel. Daarnaast blijft het verkeer groeien. Daarom nam de overheid in 2012 extra maatregelen door de Wet milieubeheer aan te scherpen. Niet langer de gemeenten, maar de beheerders van de weg (Rijkswaterstaat) en het spoor (ProRail) zijn nu verantwoordelijk voor de aanpak van geluidsoverlast. Deze beheerders moeten zorgen dat verkeersgeluid – ook bij méér verkeer – onder de wettelijke normen blijft.

Saneringsplannen

De beheerders moeten ook de geluidsknelpunten die er nog zijn, aanpakken. Dit heet ‘saneren’. ProRail maakt saneringsplannen. Dat gebeurt op basis van gedetailleerd geluidsonderzoek, oftewel akoestisch onderzoek. De hoeveelheid geluid wordt berekend voor de huidige en de toekomstige situatie. In de aangescherpte Wet milieubeheer staan de ‘spelregels’. Bijvoorbeeld: hoe moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd en welke maatregelen kunnen daaruit volgen? Daar komen actiepunten uit voort. ProRail voert haar actiepunten uit als onderdeel van het MJPG.

MJPG Spoor: feiten en cijfers

  • 15.000 saneringsobjecten in 200 gemeenten;
  • Raildempers over zo’n 200 kilometer;
  • Geluidschermen over een lengte van zo’n 110 kilometer, en;
  • Gevelisolatie bij ongeveer 3.000 woningen langs het spoor.

De maatregelen verminderen de geluidsoverlast, maar alle geluidsoverlast wegnemen kan ProRail niet. 

Aanpak

In de saneringsplannen staat op welke plekken er welke geluidsmaatregelen nodig zijn, en wanneer ze afgerond moeten zijn. Omwonenden kunnen hier officieel op reageren. Na de formele inspraakprocedure en de goedkeuring van het ministerie van IenW begint ProRail met de uitvoering. Die uitvoering gaat zoveel mogelijk gelijk op met al geplande projecten, zodat de werkzaamheden ‘gebundeld’ zijn. Dit voorkomt extra overlast voor bewoners, omwonenden en treinreizigers. Ook werkt ProRail met Rijkswaterstaat samen waar dat kan.

Fasering

Het ministerie van IenW heeft in juni 2018 aangegeven dat de locaties met de hoogste gevelbelasting – meer dan 75 decibel – als eerste aan de beurt komen. Afhankelijk van het budget dat daarna over blijft, besluit het ministerie van IenW hoe de overige locaties worden aangepakt.

Globale planning voor het MJPG spoor 

  • 2019: akoestisch onderzoek;
  • 2020: publicatie van saneringsplannen hoogst belaste woningen;
  • 2021: start realisatie van eerste maatregelen;
  • 2023: indienen van de laatste saneringsplannen (Deze datum is onder voorbehoud van advies Raad van State / definitieve vaststelling van de wijziging Wet milieubeheer), en;
  • 2025: start realisatie van laatste maatregelen.

Het MJPG wordt uitgevoerd door ProRail enRijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Zijn er saneringsplannen op mijn locatie?

Bekijk of het MJPG invloed heeft op uw locatie

U kunt ook een vraag stellen over eventuele saneringsplannen op uw locatie
Vraag stellen


Bekijk ook
Geluid langs het spoor


Download
Brochure Meerjarenprogramma Geluidsanering.pdf